Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
Po polsku
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Online Banking 

Oświadczenie Rady Dyrektorów P-SFUK 12/20/2008

Home > About Us > News > Oświadczenie Rady Dyrektorów P-SFUK 12/20/2008

Oficjalne Oświadczenie
Rady Dyrektorów P-SFUK

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (P-SFUK) od wielu lat jest symbolem finansowego sukcesu i siły Polonii. Swoją pozycję zawdzięcza niesłabnącemu zaufaniu prawie 70-tysięcznej rzeszy Członków. Nasz sukces pozwala nam na udzielanie finansowego wsparcia kierowanego do setek organizacji polonijnych, parafii, szkół oraz dla przeróżnych imprez polonijnych, za co prawie codziennie otrzymujemy wyrazy wdzięczności i poparcia.

Niestety, w ostatnich tygodniach P-SFUK i jej poszczególni dyrektorzy stali się obiektem zaciekłych, oszczerczych i szkalujących publicznych ataków opartych na bezpodstawnych oskarżeniach i obraźliwych pomówieniach.

Inspiratorem i koordynatorem tych działań jest obecna pani prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego (CP-S), Bożena Kamińska. Jej działania są próbą odwrócenia uwagi od trudnej i skomplikowanej sytuacji panującej obecnie w Centrum Polsko-Słowiańskim, które pod jej przewodnictwem stanęło w obliczu utraty pomocy finansowej ze strony miasta Nowy Jork. Nie mając żadnych ku temu podstaw, pani Kamińska próbuje obarczyć P-SFUK winą za problemy, które sama stworzyła.

W związku z tym Rada Dyrektorów PSFUK pragnie przedstawić Państwu kilka niepodważalnych faktów:

  • W ostatnim roku w Centrum Polsko-Słowiańskim zostało zwolnionych z pracy wielu doświadczonych pracowników na kluczowych stanowiskach. Pani Kamińska, mimo że była wybrana do Rady Dyrektorów Centrum na funkcję społeczną, objęła płatne stanowisko Dyrektora Wykonawczego Centrum, co można uważać za nadużycie zaufania wobec wyborców i wszystkich członków.
  • Unie kredytowe w USA nie mają żadnego prawnego obowiązku pobierania od swoich Członków składek na rzecz organizacji sponsorujących. P-SFUK, jako jedna z nielicznych unii, pobiera te składki i przekazuje je organizacjom sponsorującym w ramach gestu dobrej woli.
  • Ponieważ poprzednia umowa pomiędzy P-SFUK i Centrum Polsko-Słowiańskim została anulowana, Rada Dyrektorów uznała za konieczne ustalenie i uregulowanie relacji współpracy ze wszystkimi organizacjami sponsorującymi.
  • P-SFUK przedstawiła wszystkim organizacjom sponsorującym prawie identyczną umowę, która m.in. reguluje kwestię pobierania składek. Z wyjątkiem Centrum Polsko-Słowiańskiego, wszystkie organizacje sponsorujące podpisały ją bez żadnych zastrzeżeń.
  • Jedyną formalną odpowiedzią Centrum Polsko-Słowiańskiego była informacja o podniesieniu składek członkowskich z $10 do $20 rocznie oraz groźba pozwania P-SFUK do sądu. Pani Kamińska, jak dotychczas, nie przedstawiła żadnych konkretnych zastrzeżeń i obiekcji dotyczących odmowy podpisania proponowanego kontraktu.
  • Decyzja o podwyższeniu składek dla członków Centrum nie była w żaden sposób z nimi konsultowana. P-SFUK, jako odrębna instytucja, nie otrzymała zgody od indywidualnych członków CP-S na pobieranie składki członkowskiej w kwocie wyższej niż $10 rocznie.
  • Centrum Polsko-Słowiańskie otrzymało pełną kwotę składek za rok 2008. Ponieważ nie ma ważnego kontraktu z CP-S, decyzja o pobieraniu i przekazywaniu składek członkowskich za rok 2009 nie była jeszcze dyskutowana przez Radę Dyrektorów P-SFUK.

Uważamy za niedopuszczalny fakt wykorzystywania przez p. Bożenę Kamińską emerytów i rencistów z klubu Krakus oraz grupy dzieci korzystających z programów Centrum, w celu osiągnięcia swoich partykularnych celów. Jesteśmy oburzeni, że osoby te są manipulowane poprzez przekazywanie im nieprawdziwych informacji, oraz że wywierane są na nie nieustanne naciski, by wzięły one udział w demonstracjach przeciwko całej naszej instytucji i poszczególnym dyrektorom.

Działania p. Kamińskiej to prowokacja do wszczęcia procesu sądowego, który byłby już kolejnym procesem, w który osoba ta jest zaangażowana.

W tej jakże przykrej dla nas sytuacji, Rada Dyrektorów P-SFUK podjęła decyzję o zerwaniu jakichkolwiek kontaktów z p. Kamińską, w zakresie spraw dotyczących Centrum Polsko-Słowiańskiego, do momentu jej rezygnacji ze wszystkich funkcji pełnionych w tej organizacji.

Jest to dla nas tym bardziej bolesne, że Centrum Polsko-Słowiańskie to zasłużona dla Polonii organizacja, o bogatej tradycji, która powinna i potencjalnie jeszcze może odgrywać, znaczącą rolę w życiu naszej nowojorskiej społeczności.

 

Go to main navigation

Auto Loans
as low as

3.450% 

 

PSFCU VISA credit cards as low as

8.990%

Mortgage Loans
as low as

6.625%

Personal Loans
as low as

11.490%

RATES, TERMS & CONDITIONS
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-