Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
Po polsku
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Online Banking 

PSFCU Announcement - 2010 Nominations to Board of Directors

Home > About Us > News > PSFCU Announcement - 2010 Nominations to Board of Directors

 

DO CZŁONKÓW POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ
FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

TO THE MEMBERS OF THE POLISH & SLAVIC
FEDERAL CREDIT UNION


Szanowni Państwo: / Dear Members:
Pragniemy Państwa zawiadomić, że następujące osoby są kandydatami do Rady Dyrektorów P-SFUK w wyborach 2010 r.

Please be informed that following individuals are candidates for the PSFCU Board of Directors in the Election of 2010.


Kandydaci Rekomendowani przez Komisję Nominacyjną P-SFUK
Recommended by the PSFCU’s Nominating Committee


Leon Kokoszka
Edward Pierwola
Pawel Pachacz
Francis Rynkiewicz
Halina A. Stepien
Malina Stadnik Nealis
Bogdan Siedlecki

 Członkowie, kórzy chcieliby być dodani do listy kandydatów, muszą złożyć wymagaane dokumenty oraz petycję podpisaną przez minimum 500 uprawnionych członków nie póżniej niż do godz 19.00, we wtorek 11-go maja w oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY.

Any member wishing to be added to the list of candidates must file the required documentation along with the petition signed by minimum of 500 members by 7pm., May 11, 2010 with the PSFCU at 100 McGuinness Blvd, Brooklyn, NY.

Petycje będą dostępne w głównym oddziale przy 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, w Centrum Operacyjnym, 9 Law Drive, Fairfield, NJ oraz w oddziale przy 4147 Harlem Ave, Norridge, IL.

Petition packages will be available at PSFCU Office located At 100 McGuinness Blvd., Brooklyn, NY, 9 Law Drive, Fairfield, NJ or a 4147 Harlem Ave, Norridge, IL.

 

Po szczegółowe  informacje  kliknij tutaj

For detailed info click here

04/05/2010

Go to main navigation

Auto Loans
as low as

3.450% 

 

PSFCU VISA credit cards as low as

8.990%

Mortgage Loans
as low as

6.625%

Personal Loans
as low as

11.490%

RATES, TERMS & CONDITIONS
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-