Don't have an account?
Register
Polish & Slavic FCU Go to main content
Po polsku
|1.855.773.2848
Routing/ABA Number: 226082022
SWIFT/BIC code: PSFCUS33
Online Banking 

Oświadczenie Rady Dyrektorów P-SFUK 01/31/2009

Home > About Us > News > Oświadczenie Rady Dyrektorów P-SFUK 01/31/2009

OŚWIADCZENIE RADY DYREKTORÓW
POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa pragnie poinformować swoich Członków, jak również całą Polonię, że z przyjemnością wita podjęcie dyskusji na temat Centrum Polsko Słowiańskiego. Organizacja ta jest bardzo ważną dla Polonii instytucją, a jej programy, które P-SFUK wspiera od początku swojego istnienia, służyły i powinny dalej służyć naszej społeczności, a zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, czyli osobom starszym i młodzieży.

Dyskusję o sytuacji w Centrum chcemy prowadzić w pozytywnym
i konstruktywnym tonie, mimo że prezes Centrum, pani Bożena Kamińska, kontynuuje niesłuszne ataki na naszą instytucję i jej Dyrektorów, bezpodstawnie obarczając Unię Kredytową winą za zamykanie programów w Centrum Polsko-Słowiańskim.

Decyzja o zamknięciu programów została podjęta wyłącznie przez władze Centrum Polsko-Słowiańskiego, a do tej pory nie przedstawiono nam żadnych konkretnych jej podstaw. Natomiast polonijne media są informowane, że wina leży po stronie Unii Kredytowej, która odmawia zbierania składek członkowskich w wysokości $20. Jest to ewidentna próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od trudnej sytuacji
finansowej Centrum.

Uważamy, że obowiązkiem zarówno mediów jak i organizacji polonijnych jest dokładne sprawdzenie stanu finansów Centrum Polsko-Słowiańskiego, a także zweryfikowanie różnych decyzji zarządu Centrum z ostatniego roku. Być może taka publiczna analiza odsłoni prawdziwe fakty i zakończy bezpodstawne ataki na Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. W szczególności chcielibyśmy, by Polonia dowiedziała się, dlaczego sytuacja finansowa Centrum pogorszyła się tak drastycznie w ciągu zaledwie jednego roku.

W nawiązaniu do naszego poprzedniego oświadczenia pragniemy przypomnieć, że:

1. Centrum Polsko-Słowiańskie jest jedną z pięciu organizacji sponsorujących P-SFUK. 
P-SFUK zaoferowała wszystkim swoim sponsorom, czyli Centrum Polsko-Słowiańskiemu, Towarzystwu Przyjaciół Copiague, Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ, Centrali Polskich Szkół Dokształcających oraz Komitetowi Parady Pułaskiego zbieranie dla nich składek członkowskich. W tym celu sporządziła umowę, którą wszystkie organizacje z wyjątkiem Centrum dawno już podpisały.

2. CPS odmówiło podpisania umowy utrzymując, że ma już umowę z P-SFUK. Informujemy ponownie, że umowa, na którą powołuje się Bożena Kamińska została anulowana w 2003 r., o czym była ona dokładnie poinformowana, gdyż decyzja o jej anulowaniu była podjęta przez Radę Dyrektorów Unii Kredytowej w czasie, gdy zarówno ona jak i jej mąż byli członkami tejże Rady.

3. P-SFUK ciągle wyraża wolę zbierania składek członkowskich dla Centrum Polsko-Słowiańskiego na tych samych zasadach, jak czyni to dla pozostałych czterech organizacji sponsorujących, określonych w umowie, która powinna zostać podpisana między naszymi organizacjami.
 
4. Jakakolwiek zmiana wysokości składek członkowskich pobieranych z kont naszych Członków, musi być poparta zgodą właściciela konta. Nie jest więc możliwe w chwili obecnej pobieranie przez P-SFUK podwyższonych składek.

5. Ponadto, jesteśmy za kontynuacją współpracy i dialogu z Centrum Polsko Słowiańskim. W czwartek, 29 stycznia odbyło się spotkanie Dyrektorów P-SFUK z przedstawicielami CPS. Mamy nadzieję, że rozpoczęty dialog przyniesie rozstrzygnięcia wewnątrz Centrum, które pozwolą na przywrócenie normalnej, konstruktywnej współpracy, zakłóconej przez ostatnie publiczne ataki na naszą instytucję. Liczymy również, że zarząd Centrum przedstawi Polonii program, który doprowadzi do poprawy sytuacji panującej w tej zasłużonej organizacji.

Na zakończenie pragniemy podziękować tym Członkom, jak również organizacjom i działaczom polonijnym, których martwi zaistniały konflikt i którzy codziennie wyrażają swoje poparcie dla działań naszej instytucji. Chcemy zapewnić naszych Członków, że dzięki bardzo dobrej kondycji finansowej Naszej Unii będziemy nadal kontynuować naszą misję wspierania Polonii w Stanach Zjednoczonych, którą z takim sukcesem wypełniamy już przez 33 lata.
 

Go to main navigation

Auto Loans
as low as

3.450% 

 

PSFCU VISA credit cards as low as

8.990%

Mortgage Loans
as low as

6.625%

Personal Loans
as low as

11.490%

RATES, TERMS & CONDITIONS
YouTube-2015facebook-2015instagram-2015twitter-2015
+
-